פרוטוקול ישיבת וועד מקומי 2.7.18

מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול וועד מקומי 2.7

לחץ כאן לעריכת הטקסט