לחברי אגודה חקלאית בלבד: היום בשעה 19:00 תערך אסיפה כללית במועדון ותיקים (נושאים נ ...

הודעות סמס • 25/1/2018 כניסות

לחברי אגודה חקלאית בלבד: היום בשעה 19:00 תערך אסיפה כללית במועדון ותיקים (נושאים נשלחו בדואר), במידה ולא יהיה מס' חוקי של משתתפים האסיפה תדחה ותתקיים שעה 20:00