ילדי הנוער חילקו עציצים לותיקי הכפר

נוער כפר ברוך • 4/2/2018 כניסות

ביום שישי האחרון נציגים מנוער כפר ברוך חילקו בבתי ותיקי המושב המבוגרים עציצים משמחים ומחממים את הלב. הילדים זכו לקבלת פנים נעימה ומחבקת מהותיקים. 
מצורפות מספר תמונות