הודעה חשובה! עקב ליקויי בטיחות שנתגלו, נסגר היום לשימוש המתק ...

הודעות סמס • 28/12/2017 כניסות

הודעה חשובה! עקב ליקויי בטיחות שנתגלו, נסגר היום לשימוש המתקן המרכזי הגבוה בגן השעשועים בהרחבה ב׳, לעשרה ימים. המתקן אסור לשימוש בתכלית האיסור ומסומן ברשת כתומה לשם כך. הוועד המקומי פועל מול המועצה וגורמים נוספים רלוונטיים לתיקון מהיר של הליקויים.