הודענו לבזק על עמוד שנפל ב הישוב ליד המכולת, מחר יגיעו לתיקון, יתכנו שיבושים בקווי ...

הודעות סמס • 2/11/2017 כניסות

הודענו לבזק על עמוד שנפל ב הישוב ליד המכולת, מחר יגיעו לתיקון, יתכנו שיבושים בקווי הטלפון בשעות הבוקר