בוקר טוב. חולקו חשבונות מים בתאי הדואר. ניתן להגיע הנכם למזכירות בימים א, ג, ה, בי ...

הודעות סמס • 13/2/2018 כניסות

בוקר טוב. חולקו חשבונות מים בתאי הדואר. ניתן להגיע הנכם למזכירות בימים א, ג, ה, בין השעות 8:30-12:30 להסדיר תשלום או להשאיר תשלום בתיבה הלבנה שמחוץ למזכירות.