קצת נתונים מספריים עלינו

מזכירות • 1/2/2018 כניסות


מצורפים שני קבצים עם נתונים מספריים על המושב. שימו לב לאחוז הגבוה של ילדים עד גיל 18 במושב ולגידול יפה באחוזים לעומת ישובים אחרים