צורך במתנדבים לצוות לוגיסטיקה כחלק מצח"י וגיבוש קורס כיבוי והצלה לצוות זה מטעם המועצה

פרסומים מהמועצה • כניסות

כחלק מגיבוש והקמת צח"י צוות חוסן יישובי להערכות המושב להתמודדות עם אירועי חרום ברמה הלאומית אנו זקוקים למתנדבים לצוות לוגיסטיקה .

כחלק מהקמת צוות הלוגיסטיקה מתגבש קורס כיבוי אש והצלה מטעם המועצה

לפרטים בדבר הקורס והתנדבות לצוות הלוגיסטיקה יש לשלוח הודעה ל:
ראש צוות לוגיסטיקה איתי לוין 0535910472
יו"ר צח"י מיכאל מריץ 0544663656