תמונות מהכשרה שהחלה השבוע וועדת נוער

נוער כפר ברוך • 29/11/2017 כניסות