רשימת חברי אגודה חקלאית בעלי זכות בחירה

מזכירות • 6/8/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

חברי אגודה חקלאית - מעודכן - 8.2018

מצ"ב לעיונכם רשימת חברי אגודה חקלאית בעלי זכות בחירה הרשאים להצביע בבחירות הקרובות לועד הנהלת האגודה.


תאריך הבחירות יפורסם בהמשך.

ניתן להגיש מועמדות לועד הנהלה עד לתאריך 07.08.2018 בשעה 18:00 

ההגשה תיעשה בכתב במעטפה סגורה ותועבר לאחד מחברי ועדת הבחירות - אברהם אליהו, יהודית וייס, טל היבל