בשעה טובה- מתוכנן להיבנות מועדון נוער חדש במושב

מזכירות • 4/6/2018 כניסות

המועצה האזורית אישרה בניית מועדון נוער חדש במושב מתקציבי מועצה וועד מקומי באמצעות מפעל הפיס. המכתב המודיע על ההחלטה מצורף.