מלגות ללימודי השכלה גבוהה לבני חברי האגודה החקלאית לשנת לימודים תשע"ז 2018

מזכירות • 18/12/2017 כניסות

בני ובנות חברי מושבי תנועת המושבים מוזמנים להגיש בקשות לקבלת מלגה מקרן הרב מנחם הכהן למלגות.

המלגות מיועדות לבנים ולבנות חברי האגודה החקלאית הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה לקראת תואר ראשון ומעלה. תינתן עדיפות לסטודנטים אשר תרמו לקהילה במושב במסגרת בני המושבים (מד"צ, מד"ב, גרעין עודד) ומעוניינים להשתלב בתרומה חברתית עתידית.

לא תינתן מלגה לסטודנט שקיבל מלגה מקרן הרב בעבר.

אין הקרן מתחייבת לתת מלגות לכל הפונים.

הבקשות בכתב על גבי טופס הנמצא במזכירות המושב, יוגשו עד לתאריך 31.12.2017 לפי הכתובת:

קרן הרב למלגות - תנועת המושבים, רח' ליאונרדו דה וינצ'י 19 ת"א 64733 או בפקס 036918996.

בברכה,

איציק כהן

מרכז הקרן.