הודעה בדבר הדרכת מנהלת הבחירות למילוי חוברת מועמדים לוועד מקומי

מזכירות • 3/9/2018 כניסות

לתושבים שלום,

בהתאם לו"ז הבחירות, ביום חמישי 13 בספטמבר 2018 תפורסם הודעה בדבר הגשות הרשימות.

מנהלת הבחירות תקיים מפגש הדרכה קצר (בבית המועצה ביום ראשון 16/9 בשעה 17:00) למילוי החוברות שבהן מוגשת רשימת מועמדים לוועד מקומי / מליאה / ראש הרשות – הדרכה חשובה בכדי למנוע פסילות מיותרות.

הגשת הרשימות למנהלת הבחירות תתקיים על פי לו''ז הבחירות בימים 26+27 ספטמבר 2018 בבית המועצה.

• ייתכנו שינויים בהתאם להוראות המפקחת על הבחירות! יש להתעדכן באתר המועצהhttp://www.emekyizrael.org.il/?CategoryID=1029

בברכה,
מורן ניר
מזכירת הבחירות