תושבים שלום, המעוניינים להתמודד לוועד מקומי של היישוב/ מליאה / ראש רשות נדרשים למל ...

הודעות סמס • 23/9/2018 כניסות

תושבים שלום, המעוניינים להתמודד לוועד מקומי של היישוב/ מליאה / ראש רשות נדרשים למלא חוברת הגשת רשימה, כל הפרטים באתר המועצה מועדי הגשה: יום רביעי 26/09 09:00-11:00 וביום חמישי 27/09 15:00-21:00 בבית המועצה. לא ניתן להגיש לאחר מכן.