תזכורת - מחר פינוי גזם. נא להוציא את הגזם לקדמת הבתים היום בערב.

הודעות סמס • 15/6/2017 כניסות

תזכורת - מחר פינוי גזם. נא להוציא את הגזם לקדמת הבתים היום בערב.