מגשי פיצה ריקים

מזכירות • 26/9/2018 כניסות

מבקשים להעביר לילדים - לא לזרוק את מגשי הפיצה הריקים לפחים הקטנים - זה סותם אותם. אפשר לזרוק לפחי האשפה הגדולים או לקרטוניה ואז גם מחזרתם !