לבדיקת זכאות להקצאת עובדים זרים לשנת 2019

מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

תפוצה - הארכת מועד הגשת חוברת 2019

לחקלאים שלום,
בפגישה שהתקיימה בין רשות האוכלוסין וההגירה, משרד חקלאות והתאחדות חקלאי ישראל בשבוע שעבר בנוגע לבדיקת זכאות להקצאת עובדים זרים לשנת 2019הוחלט כי יוארך  המועד להגשת חוברת איסוף הנתונים באמצעות GIS.
כמו כן, הוחלט כי
1. ההקצאות לשנת 2019 יהיו לפי הקצאות 2018 . זאת בהתבסס על החוברת שמולאה בשנת 2915.
2. על כל חקלאי למלא נספח מצורף בתצהיר חתום.
3. חוברת לשנת 2020 תוגש בין התאריכים 1.1.19 - עד ל 28.3.19 .

בברכה,
התאחדות חקלאי ישראל