מתכוננים לחנוכה!

תרבות וקהילה פעילה • 6/12/2018 כניסות

תודות למשפחת צדקיאלי ולרומי קדם על הכנת לוחות הקישוטים!