חלוקת אדמות לעונה 2018-2018

מזכירות • 22/8/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

חלוקה מחדש אדמות - 2018-2019

בהתאם להחלטות ועד הנהלה שהתקבלו בשיבה מיום 21.08.18, מצ"ב מכתב בנידון.