לחברי אגודה חקלאית בלבד - בהזמנות שנשלחו בדואר נפלה טעות בתאריך, האסיפה תתקיים בתא ...

הודעות סמס • 12/6/2017 כניסות

לחברי אגודה חקלאית בלבד - בהזמנות שנשלחו בדואר נפלה טעות בתאריך, האסיפה תתקיים בתאריך 19.6.17