ביום רביעי 9.8.17 יהיה פינוי גזם. ניתן להוציא את הגזם לקדמת הבתים מיום שלישי בערב

הודעות סמס • 6/8/2017 כניסות

ביום רביעי 9.8.17 יהיה פינוי גזם. ניתן להוציא את הגזם לקדמת הבתים מיום שלישי בערב