בוקר טוב. החל משעה 9:00 תהיה הפסקת מים בהרחבה א' עקב תיקון פיצוץ מים.

הודעות סמס • 6/6/2017 כניסות

בוקר טוב. החל משעה 9:00 תהיה הפסקת מים בהרחבה א' עקב תיקון פיצוץ מים.