משפחות מטיילות ושומרות על הטבע בשביל יזרעאל-קק״ל

פרסומים מהמועצה • 22/2/2018 כניסות

פרטים אצל רכז הקהילה של בית לחם, אודי 
050-202-8595