עוד שלב חשוב לקראת ההרחבה החדשה

מזכירות • 3/5/2018 כניסות

יוצאים לדרך: היום נערך סיור קבלנים לקראת מכרז להרחבה החדשה שייערך בחודש מאי.