פרוטוקול ישיבה של ועדת +/-60 מה-30.4.18

תרבות וקהילה פעילה • 3/5/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול 60 30.4

לחץ כאן לעריכת הטקסט