תמונות מפעילות שהתקיימה בסיפריה וחנוכת "עץ המוצצים" במושב

תרבות וקהילה פעילה • 21/12/2017 כניסות

ביום חמישי האחרון התקיימה בספריית הילדים במושב פעילות בעקבות הספר "עץ המוצצים".

לאחר שהקריאה את הספר, חילק יערה לילדים סרטים צבעוניים וחרוזים להשחיל עליהם ולחבר למוצצים. לאחר מכן הובילה את הילדים לעץ ליד בית העם, על מנת לתלות עליו את המוצצים. העץ יקרא מעתה "עץ המוצצים" וישמש את הילדים בפרידתם מהמוצץ.

פעילות מקסימה ויוזמה נהדרת!

תודה לרותי סולומון וליערה זהר!

summday_9658694711summday_2574287163summday_6852972888summday_7225663133summday_9565585313summday_8138667291summday_3827444964summday_6438362584summday_5389427833summday_5486752785summday_3511643837summday_6485149443summday_7111893169