מנהיגות צעירה - מפגש שני

נוער כפר ברוך • 18/1/2018 כניסות

השבוע נפגשו בני השכבות הבוגרות של הנוער להמשך פעילות עם ראובן אמסלם. 

במפגשים עובדים על כישורי  חיים אמיתיים, על קבלת החלטות , מוסר וערך , מנהיגות וכל זאת בדרך של עשיה דרך למידת עצמי וביחס לקבוצה.