עקב תקלה במקורות - אין מי שתייה כרגע. הנושא בטיפול.

הודעות סמס • 17/9/2017 כניסות

עקב תקלה במקורות - אין מי שתייה כרגע. הנושא בטיפול.