תמונות מחגיגת שבועות!!!!

תרבות וקהילה פעילה • כניסות

תודה לכל האנשים היקרים שטרחו ועמלו כדי שהחג הזה יהיה נעים ומוצלח כמו שהוא היה!!!