פעילויות מחלקת נוער לקיץ

פרסומים מהמועצה • 31/5/2018 כניסות

הורים שימו לב- אנא הרשמו בזמן! לא יתקבלו הרשמות לאחר מועד סגירת ההרשמה במיני פיי היות והמושב חייב להיערך מראש עם מלווה לפעילויות.