פרוטוקול ישיבת וועד האגודה החקלאית 14.11.17

מזכירות • 16/11/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת וועד אגודה מיום 14.11.2017

מצורף בקובץ פרוטוקול הישיבה.