מיצג קהילתי נגד הקמת שדה תעופה בעמק בפסטיבל שייח אברק

תרבות וקהילה פעילה • 22/3/2018 כניסות

IMG 7112