העיצוב הנבחר לשלטי הרחוב

תרבות וקהילה פעילה • 18/3/2018 כניסות

ברוב של 60% זכה העיצוב המצורף לשלטי הרחוב במושב. השלטים יועברו לייצור בתקופה הקרובה. 
תודה לכל מי שהשתתף והצביע!