צוות תרבות בכפר

תרבות וקהילה פעילה • 3/10/2018 כניסות

במסגרת ההיערכות לשנה חדשה ומלאת אירועי תרבות, חגים ושמחות במושב, ירוכז תחום התרבות על ידי פטו רוזנצוויג שהצטרפה אלינו בקיץ האחרון ממחנה יהודית, וגם שם היתה רכזת תרבות.

בכוונתנו להקים צוות תרבות, שיעבוד עם פטו.

תפקיד צוות התרבות לגבש צוות יעודי לקראת כל חג במהלך השנה, וכן ליזום ולארגן ארועים נוספים כמו הרצאות, מופעים וכו'.

המעוניינים להצטרף לצוות התרבות יכתבו הודעה לפטו בטלפון 0529270481

או למיכל 0524204200