נהלים חדשים למנהלת ההשקעות לשנת 2018

מזכירות • 29/1/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

פרסום לציבור 10 לינואר 2018- נוהל תמיכה למיכון חוסך כח אדם טכנולוגיות חדשות חקלאות מדייקת

נוהל תמיכה ריסוק גדמי אבוקדו והדרים פרסום לציבור 2018

נוהל תמיכה לזנים חדשים בפרחים לאחר הערות הציבור

נוהל תמיכה ישירה במגדלי דגי בריכות ומים מתוקים לשנת 2018- לאחר פרסום הערות ציבור 28 ינואר 2018 שעה 1430מתוקן

נוהל תמיכה במשקי פרחים ובענפי קישוט לצורך פרסום לציבור

נוהל שפכי רפתות לשנת 2018 לפרסום

נוהל פסולות חקלאיות לשנת 2018 פרסום לציבור 10 לינואר 2018

נוהל גידולים חדשים 2018 מעודכן 17 ינואר 2018

לפרסום - גדמי מטעים במרסקות גדם גדולות 2018

לפרסום נוהל בריכות פתוחות לשנת 2018 מעודכן ליום 8 ינואר 2018


שלום רב

מצ"ב  נהלים חדשים במסגרת תמיכות מנהלת ההשקעות לשנת 2018 

אבקש להביא את  עצם הנהלים לידיעת ציבור החקלאיים  ביישובים שלכם

תודה

 

בכבוד רב;

וחיד קבלאן

מנהל אזור יזרעאל-מגידו וממומנה חירום

מחוז העמקים – משרד החקלאות פיתוח הכפר

טל: 046489101

נייד: 0506241164

פקס: 04-6489127

Email: wahid@moag.gov.il

www.moag.gov.il