עדכון ממקורות בנוגע לאספקת המים בתקופת החורף

מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

עדכון מספק המים - אוגוסט 2018