עדכון ממקורות בנוגע לאספקת המים בתקופת החורף

מזכירות • 20/8/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

עדכון מספק המים - אוגוסט 2018