לחברי אגודת חקלאית, מי שמעוניין מוזמן להגיש מועמדות להנהלת האגודה, יש להגיש את המו ...

הודעות סמס • 6/8/2017 כניסות

לחברי אגודת חקלאית, מי שמעוניין מוזמן להגיש מועמדות להנהלת האגודה, יש להגיש את המועמדות בכתב לאחד מחברי וועדת קלפי עד יום ה' 10.8 בשעה 15:00, וועדת קלפי: אברהם אליהו, יהודית וייס, רותי ארז (החליפה את שמואל נחמן-נוסע לחול")