מערכת הגנים במושב מגייסת

מזכירות • 4/3/2018 כניסות

למערכת הגנים במושב דרושות/ים נערות/ים עם זיקה לילדים בגיל הרך לעבודה בצהרון וכן מחליפות/ים לעבודה בגנים (אפשרי לפנסיונריות)

המעוניינים/ות יפנו למירי ביכלר מנהלת הגנים

050-7358743