לחברי אגודה חקלאית בלבד: מחר יום שני 19.6.2017 תיערך אסיפה כללית המועדון חברים, אס ...

הודעות סמס • 18/6/2017 כניסות

לחברי אגודה חקלאית בלבד: מחר יום שני 19.6.2017 תיערך אסיפה כללית המועדון חברים, אסיפה תפתח בשעה 19:00, במידה ולא יהיו מס' חוקי של משתתפים אסיפה תדחה ותתקיים בשעה 20:00