בשעה טובה ועדת נוי וסביבה החלה את פעילותה! מצורף פרוטוקול הישיבה הראשונה

נוי וסביבה • 1/11/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועדת נוי 26

לחץ כאן לעריכת הטקסט